NB: If you compare this Norwegian test to the Swedish test, the scores are somewhat different, especially on 6D and 7C where we don't have the sentence "shows a lot of fear or increased fear reactions after all passes" - we only have the sentence "existing fear after all passes".

Beskriveren sier om Ajabu: Rask avreaksjon, viser dominans i momentene.

  1 2 3 4 5
1A KONTAKT Hilsing Avviser kontakt, knurrer og/eller bitt-bittforsøk Unngår kontakt-trekker seg bort Aksepterer kontakt. Uengasjert. Trekker seg ikke unna. Tar kontakt selv eller når HF tar kontakt. Balansert Intens kontakttagende. Kan hoppe og bjeffe.
1B KONTAKT Samarbeide Følger ikke til tross for gjentatte forsøk Følger motvillig/stritter imot. Vil en annen veg. Følger med. Er nøytral. Følger villig. Engasjerer seg. Følger villig. Intens interesse for testleder.
1C KONTAKT Håndtering Avviser, knurrer og/eller bitt-bittforsøk. Unngår. Trekker seg bort. Tar evt kontakt med HF. Aksepterer. Er nøytral. Aksepterer. Viser kontaktatferd. Aksepterer. Viser intens kontaktatferd.
2A LEK Lekelyst Leker ikke. Leker ikke men viser interesse. Leker-starter etter hvert men blir aktiv. Leker aktivt. Starter raskt. Leker meget aktivt. Rask start.
2B LEK Bitt Biter ikke. Biter ikke. Lukter på gjenstand. Biter forsiktig eller napper i gjenstand. Biter raskt. Fyller munnen. Biter raskt. Glefser.
2C LEK Drakamp Biter ikke. Biter forsiktig, slipper/holder ikke, trekker ikke. Biter-trekker-slipper-skifter tak Biter raskt. Fyller munnen, trekker til motst. opphører. Biter raskt. Fyller munnen. Store kamphandlinger.
3A JAKT Forfølgelse Starter ikke. Starter men avbryter. Starter eller løper sakte. Kan øke farten. Fullfører. Starter med høy fart. Målbevisst. Stans ved byttet. Starter raskt med høy fart. Løper forbi byttet. Kan snu.
3A Gjentakelse X        
3B JAKT Bitt Overser byttet. Forfølger ikke Biter ikke. Snuser på byttet. Biter nølende eller seint. Biter raskt men slipper. Biter raskt. Holder byttet min tre sekunder.
3B Gjentakelse X        
4 AKTIVITET Uoppmerksom, uinteressert, passiv. Oppmerksom, står, sitter eller ligger. Følger med. Noen reaksjoner. Meget oppmerksom. Beveger seg, snuser. Urolig. veksler i aktiviteter. (Testleder har skrevet trygg i margen.)
5A AVST.LEK Interesse Engasjeres ikke av fig. Uinteressert. Følger med. Kan miste kons i perioder. Kons interesse. Følger med fig uten avbrudd. Kons interesse. Vil fram. Enkelte startforsøk. Meget interessert. Vil fram. Gjentatte forsøk på start.
5B AVST.LEK Aggresjon Ingen signaler. Noen signaler. Enkelte bjeff/periodeknurring del 1 Noen signaler. Enkelte bjeff/periodeknurring del 2 Aggressive signaler del 1 Aggressive signaler under del 1 og 2.
5C AVST.LEK Nysgjerrighet Går ikke fram til fig. Uinteressert. Går fram når fig prater med eller leker med gjenstand. Går fram når fig viser seg. Går fram med lav kroppsholdning/bruker tid. Går fram til fig uten hjelp. Bruker liten tid.
5D AVST.LEK Lekelyst Ingen interesse. Leker ikke men viser interesse. Leker, biter forsiktig, slipper. Ingen kamp. Biter raskt. Kan skifte tak. Biter raskt. Fyller munnen. Kamphandlinger. Slipper ikke.
5E AVST.LEK Samarbeide Viser ingen interesse. Viser aktivitet, men avbryter. Lar seg aktivere når fig er aktiv. Er aktiv med fig. Interesse også når fig er passiv. Oppfordrer til lek når fig blir passiv.
6A OVERRASKE Frykt Stanser. Kryper sammen og stanser. Gjør unnamanøver uten å ta bort blikket. Flukt inntil 5 meter. Flukt mer enn 5 meter.
6B OVERRASKE Aggresjon Viser ingen signaler. Viser enkelte signaler. Viser aggresjon som består over tid. Viser aggresjon og gjør utfall. Visr aggresjon. Utfall som avsluttes med bitt/ønske om.
6C OVERRASKE Nysgjerrighet Går frem når HF legger ned trussel/ikke fram. Går fram når HF sitter på huk ved trussel/lokker. Går fram når HF står ved trussel. Går fram når HF er halvt framme ved trussel. Går fram uten hjelp.
6D OVERRASKE Bestående frykt Ingen reaksjon. Liten bue eller liten forandring i tempo/ser bort. Bue eller tempoforandring ved 1. passering. Bue eller tempoforandring ved minst to passeringer. Bestående frykt etter alle passeringene.
6E OVERRASKE Bestående interesse Ingen interesse. Stanser. Lukter/ser på trusse 1 gang. Stanser. Lukter/ser på trussel minst 2 ganger. Biter i/leker med/inviterer. Avtar ganske raskt. Biter i/leker med/inviterer ved flere passeringer.
7A LYDPÅVIRK Frykt Stanser. Kryper sammen og stanser. Gjør unnamanøver uten å ta bort blikket. Flukt inntil 5 meter. Flukt mer enn 5 meter.
7B LYDPÅVIRK Nysgjerrighet Går ikke fram. Går fram når HF sitter på huk ved trussel/lokker. Går fram når HF står ved trussel. Går fram når HF er halvt framme ved trussel. Går fram uten hjelp.
7C LYDPÅVIRK Bestående frykt Ingen reaksjon. Liten bue eller liten forandring i tempo/ser bort. Bue eller tempoforandring ved 1. passering. Bue eller tempoforandring ved minst to passeringer. Bestående frykt etter alle passeringene.
7D LYDPÅVIRK Bestående interesse Ingen interesse. Stanser. Lukter/ser på trusse 1 gang. Stanser. Lukter/ser på trussel minst 2 ganger. Biter i/leker med/inviterer. Avtar ganske raskt. Biter i/leker med/inviterer ved flere passeringer.
8A SPØKELSER Aggresjon Viser ingen signaler. Viser enkelte signaler. Viser flere signaler under lengre tid. Viser flere signaler og gjør utfall. Viser signaler og gjør gjentatte utfall.
8B SPØKELSER Interesse Oppdager, men ingen interesse. Snur seg. Ser på påvirkning av og til. Oppmerksom og skifter fokus mellom påvirkningene. Har lange avbrudd. Oppmerksom og skifter fokus mellom påvirkningene. Har korte avbrudd. Oppmerksom og skifter fokus mellom påvirkningene. Ingen avbrudd.
8C SPØKELSER Frykt Foran eller ved siden av HF Foran eller ved siden av HF. Varierer avstanden noe. Foran eller ved siden av HF. Pendler mellom flukt/interesse. Bak HF. Pendler mellom flukt/interesse eller forlate. Flykter. Kan søke støtte.
8D SPØKELSER Nysgjerrighet Går frem når HF tar av laken. Går frem når HF snakker med fig/lokker på hund Går fram når HF står ved siden av Går fram når HF er halvt framme Går frem uten hjelp.
8E SPØKELSER Kontakt Avviser/unngår kontakt fra fig Aksepterer kontakt. Uinteressert, trekker seg ikke bort. Tar kontakt når fig inviterer. Tar selv kontakt. Balansert. Intens kontaktsøking. kan hoppe og bjeffe.
9A LEK2 Lekelyst Leker ikke. Leker ikke men viser interesse. Leker-starter seint men blir aktiv. Leker villig. Starter raskt. Leker aktivt. Rask start.
9B LEK2 Bitt Biter ikke. Biter ikke. Lukter på gjenstand. Biter forsiktig eller napper i gjenstand. Biter raskt. Fyller munnen. Biter raskt. Glefser.
10 SKUDD Viser ingen reaksjon. Rask avreaksjon. Oppmerksom etter første skudd. Bryter men tar opp aktivitet. Oppmerksom men interesse avtar. Opptar aktivitet etter hvert. Avbryter aktivitet/ser mot. Opptar ikke aktivitet. Bestående frykt etter flere skudd. Opptar ikke aktivitet. Flukttendens.