Ijaba was tested at 20 months of age, with the Norwegian Poodle Club at Hauerseter.

  1 2 3 4 5
1A KONTAKT Hilsing Avviser kontakt med knurring og/eller bitt-bittforsøk. Gj.føres ikke innen tiden. Unngår kontakt ved å trekke seg unna Aksepterer kontakt uten å besvare. Trekker seg ikke unna. Tar kontakt selv eller besvarer kontakforsøk. Overdreven kontakttagende., feks hopper, bjeffer.
1B KONTAKT Samarbeide Følger ikke til tross for gjentatte lokkeforsøk. Gj.føres ikke innen tiden. Følger med motvillig. Følger med men er ikke engasjert i testleder. Følger med villig. Engasjerer seg i testleder. Følger villig, er overdrevent engasjert i testleder, feks hopper, bjeffer.
1C KONTAKT Håndtering Avviser med knurring og/eller bittforsøk. Håndtering ikke gj.ført. Unnviker, trekker seg unna eller søker støtte hos fører. Aksepterer håndtering. Aksepterer, svarer med kontaktatferd. Aksepterer, svarer med overdreven kontaktatferd.
2A LEK Lekelyst Leker ikke. Leker ikke men viser interesse. Leker, starter langsomt, blir aktiv. Starter raskt, leker aktivt. Starter veldig raskt, leker meget aktivt.
2B LEK Griping Griper ikke. Griper ikke, snuser bare på gjenstand. Griper forsiktig eller med fortennene. Griper direkte med hele munnen. Griper direkte, hugger gjenstanden i farten.
2C LEK Griping og drakamp Griper ikke. Griper nølende, slipper, holder men trekker ikke imot. Griper, trekker imot, men slipper og tar nytt tak. Alt tygger. Griper direkte med hele munnen, trekker imot til testleder slipper. Griper direkte med hele munnen, drar imot, rykker. Alt rykker også i den pass delen til testleder slipper.
3A JAKT Forfølgelse Starter ikke/når ikke frem til første hjul. Starter men avbryter før byttet. Starter eller løper langsomt. Kan øke farten, avslutter. Starter med høy fart. Målrettet. Bremser ned ved byttet. Starter direkte med stor fart. Løper forbi byttet. Kan snu.
3A Gjentakelse X        
3B JAKT Griping Overser byttet, alt springer ikke frem. Griper ikke. Snuser på gjenstanden. Griper tvilende eller med tidsforsinkelse. Griper direkte, slipper. Griper direkte, beholder byttet min tre sekunder.
3B Gjentakelse X        
4 AKTIVITET Uoppmerksom, uinteressert, inaktiv. Oppmerksom og rolig, står, sitter eller ligger. Er i hovedsak rolig. Noen aktivitetsøkninger. Er oppmerksom med økende aktivitet eller etter hvert uro. Veksler hurtig aktiviteter under momentet. Alt uro under hele momentet.
5A AVST.LEK Interesse Engasjeres ikke av fig. Kontroll. Avbrudd kan forekomme. Interessert. Følger fig uten avbrudd. Interessert. Vil starte. Enkelte startforsøk. Meget interessert.  Gjentatte startforsøk.
5B AVST.LEK Trusler/aggresjon Viser ingen trusselatferd Viser enkelte (1-2) trusselsignaler under momentets første del. Viser enkelte (1-2) trusselsignaler under momentets første og andre del. Viser flere trusselsignaler under momentets første del. Viser flere trusselsignaler under momentets første og andre del.
5C AVST.LEK Nysgjerrighet Går ikke fram til fig. innen tiden. Går fram når fig er aktiv på linjen Går fram til den skjulte, men snakkende fig. Går fram til fig med lav kroppsholdning og/eller med tidsforsinkelse. Går fram direkte til fig uten hjelp.
5D AVST.LEK Lekelyst Viser ingen interesse. Leker ikke men viser interesse. Leker, griper forsiktig, trekker ikke imot. Griper. Trekker imot men kan slippe og ta nytt tak. Griper direkte. Trekker imot, slipper ikke.
5E AVST.LEK Samarbeide Viser ingen interesse. Viser aktivitet, men avbryter. Er aktiv med fig når denne er aktiv. Er aktiv med fig. Viser interesse også med passiv figurant. Oppfordrer passiv figurant til fortsatt lek.
6A OVERRASKE Redsel Stanser ikke eller kort stopp. Huker seg og stanser. Gjør unnamanøver uten å vende bort blikket. Flykter høyst 5 meter. Flykter mer enn 5 meter.
6B OVERRASKE Trussel/aggresjon Viser ingen trusselatferd. Viser noe trusselatferd. Viser trusselatferd over lengre tid. Viser flere trusselsignaler og noen angrep. Viser trusselatferd og angrep som kan avsluttes med bitt.
6C OVERRASKE Nysgjerrighet Går frem når HF legger ned kjeledressen/går ikke fram innen tiden. Går fram når fører sitter på huk og prater med skrammelet samt roper på hunden. Går fram til kjeledressen når føreren står ved siden av. Går fram til kjeledressen når føreren har gått halve distansen. Går fram til kjeledressen uten hjelp.
6D OVERRASKE Gjenstående frykt Ingen tempoforandring eller unnamanøver. Liten bue eller liten forandring i tempo ved noen av passeringene. Bue eller tempoforandring ved 1. passering. Mindre utslag ved 2. passering. Bue eller tempoforandring ved minst to passeringer uten minsket intensitet. Viser stor grad av redsel eller øket redsel ved samtlige passeringer.
6E OVERRASKE Gjenstående interesse Viser ingen interesse. Stanser. Lukter/ser på kjeledressen 1 gang. Stanser. Lukter/ser på kjeledressen minst 2 ganger. Biter i/leker med kjeledressen. Interessen avtar etter hvert. Biter i/leker med kjeledressen ved to eller flere passeringer.
7A LYDPÅVIRK Redsel Stanser ikke eller kort stopp. Huker seg og stanser. Gjør unnamanøver uten å vende bort blikket. Flykter høyst 5 meter. Flykter mer enn 5 meter.
7B LYDPÅVIRK Nysgjerrighet Går ikke fram innen tid. Går fram når fører sitter på huk og prater med skrammelet samt roper på hunden. Går fram til skrammelet når føreren står ved siden av. Går fram til skrammelet når føreren har gått halve distansen. Går fram til skrammelet uten hjelp.
7C LYDPÅVIRK Vedvarende frykt Ingen tempoforandring eller unnamanøver. Liten bue eller liten forandring i tempo ved noen av passeringene Bue eller tempoforandring ved 1. passering. Mindre utslag ved 2. passering. Bue eller tempoforandring ved minst to passeringer uten minsket intensitet. Viser stor grad av redsel eller øket redsel ved samtlige passeringer.
7D LYDPÅVIRK Vedvarende interesse Ingen interesse. Stanser. Lukter/ser på lydkilden 1 gang. Stanser. Lukter/ser på lydkilden minst 2 ganger. Biter i/leker med lydkilden. Interessen avtar etter hvert. Biter i/leker med/ lydkilden ved 2 eller flere passeringer.
8A SPØKELSER Trussel/aggresjon Viser ingen trusselatferd. Viser enkelte trusselsignaler. Viser trusselsatferd over lengre tid. Viser flere trusselsignaler og noen angrep. Viser trusselatferd og flere angrep.
8B SPØKELSER Kontroll Viser noe kontroll, deretter ingen interesse/engasjerer seg ikke. Ser mot spøkelsene av og til. Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot spøkelsene. Lange avbrudd. Feks begge spøkelsene halve avstand alt ett spøkelse hele avstand. Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot begge spøkelsene. Korte avbrudd. Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot spøkelsene under hele momentet.
8C SPØKELSER Redsel Oppholder seg hovedsakelig foran eller ved siden av fører. Oppholder seg hovedsakelig foran eller ved siden av fører, noe avstandsregulering. Oppholder seg hovedsakelig foran eller ved siden av fører. Pendler mellom fluktstart/kontroll. Oppholder seg i hovedsak bak fører. Pendler mellom fluktstart/kontroll Bakker lengre enn båndets lengde, eller forlate stedet. Alt flykter.
8D SPØKELSER Nysgjerrighet Går frem når fører har tatt av figurantene hodeplagget/går ikke frem innen tid. Går frem når fører snakker med figurantene og roper på hunden. Går fram til spøkelset når fører står ved siden av Går fram til spøkelset når fører har gått halve avstanden. Går frem til spøkelset uten hjelp.
8E SPØKELSER Kontakt Avviser eller unngår kontakt forsøk/tar ikke kontakt innen tiden Aksepterer kontakten fra spøkelset uten å besvare den. Besvarer kontakten med spøkelset. Tar selv kontakt med spøkelset. Intens kontaktatferd mot spøkelset. Kan hoppe og bjeffe.
9A LEK2 Lekelyst Leker ikke. Leker ikke men viser interesse. Leker-starter seint men blir aktiv. Starter raskt, leker aktivt. Leker aktivt. Rask start.
9B LEK2 Griping Griper ikke. Biter ikke, snuser bare på gjenstanden. Biter forsiktig eller nølende med fortennene. Griper direkte med hele munnen. Biter direkte, hugger i gjenstanden i farten.
10 SKUDD Viser ingen berørthet. Rask kontroll og siden helt uberørt. Avtagende kontroll under lek/passivitet. Deretter uberørt. Retter interessen mot skytter, publikum eller annet, men returnerer til lek/passivitet. Avbryter lek eller passivitet. Låser seg mot skytter eller annet. Returnerer ikke til lek/passivitet. Berørt, redd. Alt vil forlate plassen, forsøker å flykte. Alt. føreren avstår fra skudd.