1

2

3

4

5

1a) Kontakt, hälsning

Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök. Utförs ej inom tid.

Undviker kontakt gjenom att dra sig undan.

Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan.

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök.

Överdrivet kontaktagerande, ex hoppar, gnäller, skäller.

1b) Kontakt, samarbete

Följer inte med trots flera försök att locka. Ej gjenomförd inom tid.

Följer med motvilligt.

Följer med, men är inte engagerad i testledaren.

Följer med villigt. Engagerer sig i testledaren.

Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex hoppar, gnäller, skäller.

1c) Kontakt, hantering

Avvisar med morrning och/eller bitförsök. Handtering ej gjenomförd

Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren.

Accepterar handtering.

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.

Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.

2a) Lek1, leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar interesse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, lekar aktivt.

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.

2b) Lek1, gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bare på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna.

Griper direkt med hela munnen.

Griper direkt, hugger föremålet i farten.

2c) Lek1, gripande och dragkamp

Griper inte.

Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.

Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt tuggar.

Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper.

Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt ruskar-även under den passiva delen-tills testledaren släpper.

3a) Förföljande

Startar inte/når ej fram i tid.

Startar, avbryter innan föremålet.

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

Startar med hög fart, målinriktad-bromsar in vid bytet.

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

 

Startar inte/når ej fram i tid.

Startar, avbryter innan föremålet.

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

Startar med hög fart, målinriktad-bromsar in vid bytet.

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3b) Gripande

Nonchalerer föremålet. Alt springer inte fram.

Griper inte, nosar på föremålet.

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

Griper direkt, släpper.

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.

 

Nonchalerer föremålet. Alt springer inte fram.

Griper inte, nosar på föremålet.

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

Griper direkt, släpper.

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.

4 Aktivitet

Är ouppmerksam, ointeresserad, inaktiv.

Är uppmerksam och lugn-står, sitter eller ligger.

Är upmerksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.

Är uppmerksam med ökad aktivitet eller oro efter hand.

(Det lå en katt i buskene, som løp ut etter fem minutter!)

Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt uro under hela momentet.

5a) Avst.lek, intresse

Engageras inte av figuranten.

Kontroll, avbrott förekommer.

Interesserad, följer figuranten utan avbrott.

Interesserad. Vill iväg. Enstaka startförsök.

Mycket interesserad.Vill iväg, upprepade startförsök.

5b) Avst.lek, hot/agg

Visar inga hotbeteenden.

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del.

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del.

Visar flera hotbeteenden under momentets första del.

Visar flera hotbeteenden under momentets första och andra del.

5c) Avst.lek, nyfikenhet

Går inte fram til figuranten inom tid.

Går fram när figuranten är aktiv på linjen.

Går fram til den dolda men talande figuranten.

Går fram til figuranten med låg kroppsställning och/eller med tidsfördröjning.

Går fram direkt till figuranten utan hjälp.

5d) Avst.lek, leklust

Visar inget interesse.

Leker inte, men visar interesse.

Leker, kan gripa försiktigt, dra inte emot.

Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om.

Griper direkt. Drar emot, släpper inte.

5e) Avst.lek, samarbete

Visar inget interesse.

Blir aktiv men avbryter.

Är aktiv med figuranten när denna är aktiv.

Är aktiv med figuranten. Visar även interesse mot passiv figurant.

Uppmanar passiv figurant til fortsatt lek.

6a) Överraskn., rädsla

Stannar inte eller kort stopp.

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

6b) Överraskn., hot/agg

Visar inga hotbeteenden.

Visar enstaka hotbeteenden.

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och attackar som kan avslutas med bett.

6c) Överraskn., nyfikenhet

Går fram efter det att overallen lagts ned/går inte fram i tid.

Går fram när föraren sitter på huk och talar til overallen samt lockar på hunden.

Går fram til overallen när föraren står bredvid.

Går fram til overallen när föraren gått halva avståndet.

Går fram til overallen utan hjälp.

6d) Överraskn., kvarståande rädsla

Ingen tempoförandring eller undanmanöver.

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2: passagen.

Båge eller tempoväxkling vid minst 2 passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

6e) Överraskn., kvarståande intresse

Visar inget intresse.

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid 1 tilfälle.

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tilfällen.

Biter i eller leker med overallen. Intresset minskar efterhand.

Biter i eller leker med overallen vid 2 eller fler passager.

7a) Ljudkänsl., rädsla

Stannar inte eller kort stopp.

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

7b) Ljudkänsl., nyfikenhet Går inte fram inom tid.

Går fram när föraren sitter på huk och talar til skramlet samt lockar på hunden.

Går fram til skramlet när föraren står bredvid.

Går fram til skramlet när föraren gått halva avståndet.

Går fram til skramlet utan hjälp.
7c) Ljudkänsl., kvarståande rädsla

Ingen tempoförandring eller undanmanöver.

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2: passagen.

Båge eller tempoväxkling vid minst 2 passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

7d) Ljudkänsl., kvarstående intresse

Visar inget intresse.

Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid 1 tilfälle.

Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid minst 2 tilfällen.

Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efterhand.

Biter i eller leker med skramlet vid 2 eller fler passager.

8a) Spöken, hot/agg

Visar inga hotbeteenden.

Visar enstaka hotbeteenden.

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och attackar som kan avslutas med bett.

8b) Spöken, kontroll Enstaka kontroll, däreftar inget intresse/engagerar sig inte. Tittar mot spökena då och då. Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex halva sträckan båda spökena eller ett spöke hela sträckan. Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökene. Kortare avbrott. Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökene under hela momentet.
8c) Spöken, rädsla Uppehåller sig framför eller bredvid föraren. Uppehåller sig i huvdsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering. Uppehåller sig i huvdsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. Uppehåller sig i huvdsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. Backar längre enn koplets längd eller lämnar platsen, alt flyr.
8d) Spöken, nyfikenhet Går fram til fig när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Går inte fram inom tid. Går fram til fig när föraren talar med fig och lockar på hunden. Går fram til fig när föraren står bredvid. Går fram til fig när föraren har gått halva avståndet. Går fram til fig utan hjälp.
8e) Spöken, kontaktagerande med figurant i spökdrakt Avvisar eller undviker kontaktförsök. Kontakt ej tagen inom tid. Accepterar kontakten från fig utan att besvara den. Besvarar kontakten från figuranten. Tar själv kontakt med figuranten. Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex hoppa och gnälla.

9a) Lek2, leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar interesse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, lekar aktivt.

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.

9b) Lek2, gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bare på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna.

Griper direkt med hela munnen.

Griper direkt, hugger föremålet i farten.

10 Skott

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.

Avtagende kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd.

Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår til lek/passivitet.

Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte til lek/passivitet.

Berörd, rädd. Alternativt vill lamna platsen, forsöker att fly eller ägaren avstår skott.