Degenerativ Myelopati (DM)

DM er nok en autoimmun sykdom. Det vil si at det er kroppens immunsystem som angriper hundens egne organer, i dette tilfellet myelinskjeden som ligger rundt nervetrådene og sikrer at aksjonspotensialet (signalet mellom de ulike nervecellene) kommer videre til riktig sted. Symptomene som vil vises hos hunden om den blir syk er gradvis muskelsvinn i rygg og lend, og senere ubalanser i bakbeina, vingling og lammelser. For hunden vil det si at når sykdommen inntreffer, normalt mellom 8 og 10 år, så vil hunden gradvis miste den motoriske funksjonen i bakbeina og lammes. Det er denne sykdommen som heter ALS hos mennesker, og som hos mennesker finnes det ingen behandling for DM. Prognosene når sykdommen inntreffer er ganske dårlige - det vil ende i respirasjonssvikt, men det finnes forhåpningsvis ingen som har latt det gå så langt hos hund. Hvis du googler "Degenerative Myelopathy Ridgeback", vil det dukke opp i trefflisten en del videoer av Ridgebacker med denne lidelsen som får tilpasset hjul for bakbeina for å kunne bevege seg... 

Å miste sin hund ved åtte-ti år kontra tolv- tretten som er levetiden til en frisk hund er ganske stor forskjell!

I USA er dette en utbredt sykdom på rasen, det regnes at ca 50% av Ridgebacker i USA er enten bærere eller "at risk". "At risk" innebærer at hunden har to kopier av dette sykdomsgenet, og dermed kan bli syke. Ikke alle homozygote for denne sykdommen blir syke innenfor sin livstid, så derfor kaller de det "at risk" istedenfor affected.

Det finnes en veldig enkel gentest som man kan bestille feks hos OFA,  eller mange andre aktører. Man tar en celleprøve med svaber fra innsiden av hundens lepper/kinn, og sender tilbake til laboratoriet i vanlig post. Innen to-tre uker får man svar. Man kan også ta en blodprøve hos veterinær og sende til animalgenetics.us, vetdnacenter.com, laboklin m.fl. Det debatteres at det kan jukses med hjemmetester, men det synes jeg er en ganske uinteressant debatt. Om noen jukser og tar prøven av en hund som man vet er fri, vil jo dette komme for en dag så fort noen avkom blir testet og de evt er bærere eller at risk og man vet status til moren... Hovedsaken er vel at så mange som mulig tester, så man vet hvor stor utbredelsen er i en gitt rase, og ser om det er mulig å avle uten å lage syke hunder eller om det allerede er altfor mange bærere.

Den mutasjonen det testes for er en mutasjon i SOD1 genet - som på den menneskelige formen ALS står for ca 20% av all familial ALS, og også ca 5% av de formene som ser ut til å oppstå sporadisk. Av de sistnevnte ser det ut til at det kan være annen type neurodegenerative lidelser i familien og at disse kan ha en genetisk fellesnevner som predisponerer for slike lidelser.

 

If you have entered this page through Google or other search engines, use the link below to get to our mainpage and have the full menu of choices.

MAINPAGE